หน้าแรก

ข่าวสารจากทางโรงเรียน

📣ประกาศเปิดเทอม ปีการศึกษา 2566
📌ประถม : 16 พฤษภาคม 2565
เวลาเรียน 8.00-16.00 น.
📌อนุบาล : 17 พฤษภาคม 2565
เวลาเรียน 8.00-15.00 น.
📣ด่วน🎉โปรโมชั่นพิเศษ🎉สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิพิเศษฟรี💥มูลค่ารวม 4,200 บาท💥โรงเรียนกอบวิทยา ประสบการณ์สอนมากกว่า 50 ปี
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ
ตามปรัชญาโรงเรียน
“เรียนดี มีวินัย ใจคุณธรรม นำอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิพิเศษฟรี มูลค่ารวม 4,200 บาท
ประกอบไปด้วย
💥ฟรี ค่าแรกเข้ามูลค่า 2,500 บาท
💥ฟรี Voucher มูลค่า 1,000 บาท
💥ฟรี เรียนกิจกรรมพิเศษช่วงเปิดเทอมมูลค่า 700 บาท
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566 นี้เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-277-2019 , 02-276-6431
โรงเรียนกอบวิทยา ประสบการณ์สอนมากกว่า 50 ปี
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ
ตามปรัชญาโรงเรียน
“เรียนดี มีวินัย ใจคุณธรรม นำอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
📢รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
🎉🎉สมัครเรียนวันนี้รับสิทธิพิเศษฟรี มูลค่ารวม 6,900 บาท
ประกอบไปด้วย
💥ฟรี ค่าแรกเข้ามูลค่า 2,500 บาท
💥ฟรี Voucher มูลค่า 3,000 บาท
💥ฟรี เรียนกิจกรรมพิเศษช่วงเปิดเทอมมูลค่า 1,400 บาท
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2566 นี้เท่านั้น
📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-277-2019 , 02-276-6431
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารครับ
สแกน QR CODE ได้เลยครับ
หรือแตะลิงค์ HTTPS://GOO.GL/PGIK04

ข่าวสารจาก Facebook FanPage :: Kobvittaya School Offical