รูปภาพกิจกรรม 2562

เราทำความดีด้วยหัวใจ
เรื่องเล่าเช้านี้ 26-7-62
เรื่องเล่าเช้านี้ 26-7-62
เรื่องเล่าเช้านี้ 19 ก.ค.62
เรื่องเล่าเช้านี้ 19 ก.ค.62
เรื่องเล่าเช้านี้ 12 ก.ค.62
เรื่องเล่าเช้านี้ 12 ก.ค.62
เลือกตั้งประธานนักเรียน 62
เลือกตั้งประธานนักเรียน 62
ค่ายวิถีธรรม ปีการศึกษา 2562 02
ค่ายวิถีธรรม ปีการศึกษา 2562 02
ค่ายวิถีธรรม ปีการศึกษา 2562 01
ค่ายวิถีธรรม ปีการศึกษา 2562 01
เรื่องเล่าเช้านี้ 28มิ.ย.62
เรื่องเล่าเช้านี้ 28มิ.ย.62
เวทีเด็ก 21-6-62
เวทีเด็ก 21-6-62
เรื่องเล่าเช้านี้ 14 มิ.ย.62
เรื่องเล่าเช้านี้ 14 มิ.ย.62
เวทีเด็ก 7 มิ.ย.62
เวทีเด็ก 7 มิ.ย.62
ไหว้ครู 2562
ไหว้ครู 2562
ค่ายการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 2562 02
ค่ายการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 2562 02
ค่ายการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 2562 02
ค่ายการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 2562 02