หน้าแรก

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนกอบวิทยาประสบการณ์การสอนมากกว่า 50 ปี ใช้หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม
ด่วนสิทธิพิเศษสำหรับผู้แนะนำ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2772019
Facebook : 🔍🔍🔍
https://www.facebook.com/KobvittayaSchool/

ข่าวสารจากทางโรงเรียน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารครับ
สแกน QR CODE ได้เลยครับ
หรือแตะลิงค์ HTTPS://GOO.GL/PGIK04

ข่าวสารจาก Facebook FanPage :: Kobvittaya School Offical